Trang chủBảo Vệ/Vệ Sĩ

Nhân Viên Bảo Vệ, Kiểm Soát Xe Ra Vào Nhà Máy

- Tuần tra, kiểm soát người, xe ra vào xuất nhập hàng hóa.- lương ứng ngày cuối tháng, nhận lương ngày 15 hàng tháng.- lễ tết x 2, tết âm lịch x 3.- thời gian làm việc 12/ca. - Tuần...

NV Bảo Vệ Nhà Máy.

- làm ca 12h/ngày.- lễ, tết x 2, tết âm lịch x 3.- lương ứng ngày 30, trả lương ngày 15 hàng tháng.- Trực tuần ngày, tuần đêm.- Liên hệ phỏng vấn: Mr Hiếu, số đt: *** - làm ca...

Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Điền, Bà Rịa

+ Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh hàng hóa theo các tiêu chí 5S.+ Kiểm kê số lượng hàng hóa định kỳ. + Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp...

Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Điền, Bà Rịa

+ Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh hàng hóa theo các tiêu chí 5S.+ Kiểm kê số lượng hàng hóa định kỳ. + Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp...

Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Điền, Bà Rịa

+ Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh hàng hóa theo các tiêu chí 5S.+ Kiểm kê số lượng hàng hóa định kỳ. + Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp...

Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Điền, Bà Rịa

+ Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh hàng hóa theo các tiêu chí 5S.+ Kiểm kê số lượng hàng hóa định kỳ. + Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp...

Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Điền, Bà Rịa

+ Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh hàng hóa theo các tiêu chí 5S.+ Kiểm kê số lượng hàng hóa định kỳ. + Nhập và xuất hàng hóa tại kho.+ Dọn dẹp...