Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Bản thân tôi có kiến thức nền tảng về lĩnh vực kế toán và kiểm toán, có kỹ năng tiếng Anh có thể nghe hiểu và đọc viết khá, kỹ năng tin học văn phòng tốt và kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt. Dựa trên những kỹ năng trên, tôi đã vận dụng và có gần 2 tháng thực tập kế toán tại công ty kế toán Minh Việt và 5 tháng thực tập kiểm toán tại công ty TNHH Tư vấn Đại Hà. Tuy đây không phải khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể hiểu hết về công việc kiểm toán tuy nhiên qua quá trình thực tập tôi đã tích lũy cho bản thân tính tỉ mỉ, kiên nhẫn, chịu áp lực cao và đồng thời tôi cũng hiểu và vận dụng những kiến thức mà mình học tập vào công việc.

RELATED ARTICLES